?????????????Welkom op de website van Majora, het taal- en tekstbureau van Marie Verheij.

Bij Majora kun je aankloppen voor een degelijke variatie van journalistieke producties zoals artikelen, recensies en reportages in kranten of tijdschriften. Ook verzorgt Majora de eindredactie van een paper of scriptie. Verder werkt Majora mee aan de totstandkoming van een jubileumboek of het maken van een communicatieplan. En ten slotte verleent Majora diensten op (eind)redactioneel terrein.

Zit je in de knoop met je scriptie? Laat Majora ernaar kijken. Of laat je teksten voor je bedrijfswebsite redigeren door Majora. Klik hier voor meer informatie.

Majora [˂Lat. maiora, 4de nv.o.mv. van maior (groter)], in de bijwoordelijke verb. per (vota), bij meerderheid van stemmen. Een major is een hoofdvak en la mayora betekent in het Spaans de oudste. Marie Verheij is een senior journalist die Maria als doopnaam heeft. Bovendien is zij de oudste in een gezin van negen: la mayora. Daarom koos zij voor de naam Majora.

 

Foto: 2014, de 22 koepels tellende Transfiguratiekerk (ook wel bekend als zomerkerk) van omstreeks 1714. Kizhi is een eiland in het Onegameer in de Russische deelrepubliek Karelië. Het eiland is vooral bekend vanwege de houten kerkgebouwen, kapellen en huizen die er gebouwd zijn.

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.